Adatkezelés

Nagy öröm számunkra, hogy Magyarország egyik legnagyobb világ és designer márka esküvői ruha kollekcióját hozhattunk el Nektek! Találd meg stílusodat, legyen az akár modern, klasszikus vagy épp romantikus! Éljük át együtt azt a felejthetetlen élményt, amikor rátalálsz álmaid ruhájára!

Cég neve: DN Organza Kft.
Székhelye: 2083 Solymár Hősök u. 63.
Törvényes képviselő: Gulyás Norbert ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: Gulyás Adrienn
Adószám: 13825511213
Cégjegyzék száma: 1309110136
Web oldal: www.organzaszalon.hu
Telefonszám: +36203428900
E-mail: organzaszalon@organzaszalon.hu

1.Kezelt adatok köre:

1.1. Honlap látogatói

DN Organza Kft. weboldalán a látogatókról az alábbi adatokat gyűjti és fél évig naplóbejegyzés formájában tárolja a tárhelyszolgáltató szerverén.
A böngésző típusa
Az oldal felkeresésének ideje
A látogató számítógépének (okostelefonjának, vagy egyéb eszközének) operációs rendszere

DN Organza Kft. rendszeres hírlevelet, marketing anyagot szerződéses ügyfelei részére nem küld.

1.2. Szerződéses partnerek

DN Organza Kft. szerződéses partnereinek adatait kezeli a velük megkötött szerződés hatékony teljesítése, valamint a szerződött féllel történő üzleti kapcsolattartás, továbbá eseti számla kiállítása céljából. Az említett esetek során DN Organza Kft. az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá, kapcsolattartók részéről:
Név, lakcím, telefonszám, email cím, szig szám, ruhaméret

A szerződésben megjelenő személyes adatok jogszabályban előírt kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.A személyes adatok megtartása ellen az Érintettek DN Organza Kft. jelen dokumentumban megadott elérhetőségein tudnak tiltakozni. Tiltakozás esetén DN Organza Kft. a dokumentum archívumából leválogatja és törli az érintett adatokat tartalmazó leveleket.

2. Tájékoztatás az érintett jogairól:

Az Érintettek kérhetik DN Organza Kft. tájékoztatását a személyes adataik kezeléséről. Kérelmükre meghatározott nyitvatartási időben, személyesen ingyenes tájékoztatást ad, közérthető formában az Érintettre vonatkozó személyes adatok típusáról, azok kezelésének módjáról, jogalapjáról, időtartamáról, amennyiben az adatkezelésbe adatkezelő is bevonásra került, úgy az adatkezelő nevéről, címéről, elérhetőségéről, az adattovábbítás módjáról, jogalapjáról, címzettjeiről.

Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak helyesbítését
Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak törlését.
Az Érintettek kérhetik kezelt adataiknak korlátozását.

Az Érintettek tiltakozhatnak az adataik kezelése ellen, melynek során nyilatkoznak, hogy személyes adatainak kezelését kifogásolják és az adatkezelés megszüntetését kérik.

3. Adatvédelem:

A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében DN Organza Kft.belső szabályozási (adat-és titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki, oktatási intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.

4. Adatfeldolgozók:

DN Organza Kft., mint adatkezelő, tevékenysége ellátásához az alábbi nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag DN Organza Kft. kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint járnak el.

4.1. Tárhelyszolgáltatás

Cégünk honlap és levelező rendszerének üzemeltetését a Infohullám Kft.(1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 61.) végzi, mint tárhelyszolgáltató.

4.2. Könyvviteli szolgáltatás

DN Organza Kft. az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe, aki adatfeldolgozás céljából megkapja a cég szerződés partnereinek számlázási adatait. Az adatátadás célja DN Organza Kft. adó és számviteli kötelezettségeinek teljesítés.

5. Jogorvoslat

Jogai megsértése esetén az Érintett az Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőség

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.<
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető a DN Organza Kft. honlapján a www.organzaszalon.hu oldalon.

Aire
Oksana Mukha
san patrick
Nicole
White One Zac Posen
White One
Sophia Tolli
Rosa Clará
Ronald Joyce
Platinum by Demetrios
Mori Lee
Enchanting
Martin Thornburg
La Sposa St Patrick
Julietta
Demetrios
Aire
Oksana Mukha
san patrick
Nicole
Copyright 2003 - 2024 - Organza Esküvői Szalon - Minden jog fenntartva.